Mine værktøjer
Du er her: Forside Søkredsen

Søkredsens Dagligdag

FDF Københavns søkreds består af et ligeværdigt børne- og skibsarbejde. Børnearbejdet er fødekæde til et velfungerende skibsarbejde, og skibsarbejdet er Søkredsens eksistensgrundlag.

 

Dette er grundlaget for arbejdet i FDF Københavns Søkreds. Vi er mange mennesker til at dække de mange forskelligartede opgaver, der skal løses for at få hele organisationen til at fungere.Det begynder med børnene og børnelederne, der i deres FDF arbejde også søger at præge og give børnene interesse for sejlads og arbejdet med gamle sejlskibe.

 

Når børnene vokser op, og bliver gamle nok til at sejle med på kortere og længere togter med Skibladner II, begynder deres interesse for at gå ind i skibsgrupperne, det egentlige skibsarbejde, og på sigt uddanne sig til at blive holdleder på sejladserne.

 

Skibsarbejdet rummer mange opgaver, og er derfor delt op i grupper, skrog, rig, aptering, hovmester, maskine, el og togtplanlægning. Skibschefen er koordinator for de mange grupper, og  har den fornødne tekniske og bygningsmæssige indsigt.

 

Skibladner II er et gammelt skib, og det er et af vore mål med arbejdet, at skibet vedligeholdes og genetableres efter gamle skibsbygningstraditioner. ”Er skuden væk, er der ingen søkreds – er børnene væk er der ingen søkreds”. Mange børn bliver til lidt færre holdledere, der bliver til få skippere – men alle i FDF Københavns Søkreds arbejder for en del af helheden.

 

FDF Københavns søkreds

 

Kredsen ligger på Christianshavn i København:

Asiatisk Plads

1401 København K

 

For nærmere info læs eller udskriv vores Søkreds folder 2010

 

Handlinger tilknyttet webside